Szkolenia z marketingu i sprzedaży

Posiadam wieloletnie doświadczenie praktyczne w biznesie oraz doświadczenie trenerskie. Dostarczam wiedzę, która jest aktualna i sprawdzona w praktyce. Pracowałem w różnych działach sprzedaży, również wdrażając rozwiązania dla B2B dużych marek oraz strat-upów. 

Tematy szkoleniowe z obszaru sprzedaży
  • Indywidualny Trening Sprzedaży
  • Szkolenia dla działów sprzedaży
  • Szkolenia menedżerskie
  • Szkolenia z rozwoju osobistego
  • Coaching indywidualny i grupowy

Proponowane szkolenie

Czego nauczy się uczestnik?

Uczestnik nauczy się podstaw umiejętnej sprzedaży oraz relacji biznesowych z otoczeniem. A także podstaw negocjacji oraz psychologii sprzedaży. Dzięki temu będzie potrafił w skuteczniejszy sposób docierać do klientów, rozpoznawać ich potrzeby oraz umiejętnie na te potrzeby reagować. Będzie osiągać lepsze efekty sprzedażowe, dzięki umiejętnemu budowaniu relacji, przeprowadzeniu właściwej analizy rynkowej oraz przeprowadzeniu procesu sprzedaży, od strategii po finalizację i tzw. follow-up. 

Program 

Moduł I

Techniki i narzędzia sprzedażowe 

Standardy sprzedaży i obsługi klientów z naciskiem na B2B

Cold calling

Moduł II

Budowanie strategii sprzedażowej 

Psychologia w sprzedaży i rozpoznawanie potrzeb u klientów

Moduł III

Prowadzenie procesu sprzedaży z elementami negocjacji 

Budowanie relacji z biznesem

Tworzenie i prezentacja ofert sprzedażowych 

Budowanie relacji z otoczeniem biznesowym – networking

Zapraszam do moich społeczności